Hizmet ve Devlet Teşvikleri

1- KOSGEB HİBE DESTEKLERİ

 

 • Girişimcilik Destek Programı
 • İşletme Geliştirme Destek Programı
 • Kredi Faiz Desteği
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
 • TEKNOPAZAR Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı
 • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
 • KOBİGEL ( KOBİ Gelişim Programı)
 • Yurtdışı Pazar Destek Programı

 

 

2- TÜBİTAK DESTEKLERİ

 

 • 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
 • 1503 Proje Pazarları Destekleme Programları
 • 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Prograamları

*  1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı

*  1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği

*  1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

 • 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

 

3- KALKINMA AJANSI HİBE VE DESTEKLERİ

 

Bölgesel kalkınmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesi monopol yönetime bağlı olarak gerçekleştirilememekte ve çok boyutlu bir katılım sürecini içermektedir. Bu bağlamda bölgesel Kalkınma Ajanslarının açtığı dönemsel çağrılara destek verilmektedir.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 26 adet kalkınma ajansı bulunmaktadır.  Destekledikleri proje konuları, bütçe tutarları ve hibe oranı her çağrı döneminde ve kalkınma ajanslarına göre farklılık göstermektedir.

 

4- TİCARET BAKANLIĞI TEŞVİK, HİBE ve DESTEKLERİ

 

* Yeni Teşvik Paketi

 • Yatırım Teşvik Programları
 • Destek Programları

(iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz)

 

5- IPARD HİBELERİ ( TKDK )

 

* Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

* Et Üreten Tarımsal İşletmeler

* Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

* Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

* Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

* Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

* Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

* Yerel Ürünler

* Kırsal Turizm

* Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

* Yenilenebilir Enerji Yatırımları