Hizmetlerimiz

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

Farklı alanlarda ve farklı fonlara yönelik projelerin hazırlanmasında danışmanlık yapmakta, proje sahibi kurum ve kişiler için proje teklifi hazırlamaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Hibe Destekleri

KOBİ’ler, Sanayi Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve Kamu Kurum ve Kuruluşları için birçok başlıkta sağlanan hibe destekleri için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Hizmet ve Devlet Teşvikleri

Genellikle; sanayi, inşaat, tarım, makine gibi endüstriyel alanların yanı sıra sağlık, tekstil, gıda ve daha birçok farklı sektörde “özellikle ihracatı ve markalaşmayı desteklemek” amacıyla Devletimizin ilgili Bakanlıklarının kontrolünde, vermiş olduğu “Ar-Ge Merkezleri + Tasarım Merkezleri + Yatırım + İhracat + Girişim Sermayesi + Kalkınma Ajansları + TÜBİTAK + KOSGEB + Ur-Ge + TURQUALITY” teşvik programları çerçevesinde, proje süresince en yakın çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyacaktır.

photo-1466786784937-3e682c802b14

Reklam ve Tanıtım

Sizleri taleplerinize göre ulusal ve uluslararası tüm dijital platformlarda, panolarda, havalananlarında, havayolu şirket dergilerinde, TV ve sektörel dergilere taşıyoruz.

Mentorluk

Projelerinizin finansmanı için ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon desteklerden maksimum düzeyde yararlanmanızı sağlıyoruz.

Kurumsal Eğitimler

Kurumunuz, işletmeniz için gereken eğitimlerin planlanması ve uzman kadro aracılığı ile eğitimlerin verilmesini sağlıyoruz.